Den digitala döden

Det digitala livet efter detta är en realitet. I sin avhandling The post-mortal condition. Being with the dead in the age of digital media beskriver Carl Öhman hur de döda sakta tar över sociala medier allteftersom de helt enkelt blir fler än de levande.

När en användare dör väljer de anhöriga ofta att göra om vederbörandes profil till en minnessida. Dessa sidor har i perioder mer trafik än de levandes. På födelse- och dödsdagen blir det extra tydligt, då många skriver hälsningar på tidslinjen. Som om Facebooksidan vore ett transcendentalt medium, där man kan kommunicera med den andra sidan. Detta är i sig inte ett märkligt fenomen. Samma beteende märks på kyrkogårdar, då människor tilltalar gravstenar som om den döde på det sättet kunde höra.

Det är lätt att föreställa sig att männi­skor har gjort så i alla tider: fortsatt att hålla den döde à jour med vad som händer på jorden, säga det som inte blev sagt. Men med modern teknik kan man ta detta ett steg längre.

Öhman skriver om ”The Digital After­life Industry”, som har kommersialiserat digitala kvarlevor. Ett företag samlar in information om en avliden, alla digitala fotspår finns sparade någonstans. Allt analyseras: mejl, platser personen besökt, kommentarer som skrivits i sociala me­dier, artiklar som lästs och delats, musik som lyssnats på och varor som inhandlats. Genom teknologin Deep fake skapas en version som ser ut som den döde och pratar med samma röst. Du kan därefter föra videosamtal med den älskade avlidne, som om personen inte vore borta.

Ingen människa vill förlora en när­stående. Den smärta vi känner när det händer är priset vi betalar för att vara människor. Och det är ett högt pris. Att prata med en gravsten eller skriva en hälsning på en minnessida kan dämpa smärtan i några sekunder när man föreställer sig att den döde hör eller ser.

Men att varje kväll chatta med en kopia av den du älskar är inte en lösning på sorgen. Ett problem med vår samtid är att vi lever som om vi aldrig kommer att dö. Det sista vi behöver är teknologi som upprätthåller denna illusion. Vi måste acceptera att vi ska dö och även låta de döda vara döda.

Catta Neuding

Medarbetare i Axess.

Mer från Catta Neuding

Läs vidare