Den levande guden

Dit kallades sedan kejsar Haile Selassie. Han ombads lyssna till en proklamation som lästes upp för honom med de tre journalisterna som vittnen:

”Trots att det etiopiska folket sett med tillit på kronan som en enande symbol har Haile Selassie I missbrukat tronens makt, värdighet och vördnaden inför den för personlig vinning. Som ett resultat har fattigdom och förfall hemsökt vårt land. Nu har härskaren nått en ålder där han inte längre är kapabel att fullgöra sina officiella plikter. Således skils nu Hans Majestät Haile Selassie I från sitt ämbete med omedelbar verkan och ersätts av en interimistisk militärregering.”

Med denna proklamation, återgiven i medierna tre dagar senare, avslutades en epok i Etiopiens historia som enligt det heliga etiopiska nationaleposet Kebra Negast (Konungarnas ära) inleddes...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Axel Odelberg

Journalist och författare.

Läs vidare