Den nya välfärden

Det moderna svenska civilsamhället måste ses mot bakgrund av marknadssamhällets och den moderna demokratins genombrott under 1800-talet. I takt med att den gamla feodala ordningen föll samman, kom nya organisationer och föreningar att växa fram i vad historikern Torkel Jansson har kallat ”ett sprängfyllt tomrum”.

En del organisationer var politiska, andra var ekonomiska, religiösa eller sociala, och tillsammans svarade de mot en ny tids behov, där individer frigjorts från en äldre tids institutioner. Å ena sidan yppade sig möjligheter för politisk, social och ekonomisk självorganisering när gamla hierarkiska och feodala strukturer gick i graven, å andra sidan ledde de snabba omvälvningarna av den ekonomiska och sociala ordningen till att många plötsligt stod utan social och ekonomisk trygghet och därför var i behov av nya samma...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Lars Trägårdh

Professor i historia och civilsamhälleskunskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Läs vidare