Den sociologiske essäisten

Sociologin formerades som vetenskaplig disciplin kring allmänna frågor om samhället och samtiden. Frågorna gällde inte minst vad samhället och samtiden gör med människan – frågor som bara kunde frambringa prövande, sammansatta, ofta motsägelsefulla svar.

Den tidiga sociologin skulle bli den klassiska sociologin. Karl Marx införlivades av den nya disciplinen, med plågsam noggrannhet studerade han den kapitalistiska logiken och dess kolossala förmåga att bryta ned och skapa mänskligt liv. Emile Durkheim gjorde sociologin till sträng vetenskap. Samhället är helt avgörande för hur identiteter, handlingar, relationer och gemenskaper uppstår och förändras – upptäckten av socialisationen är Durkheims stora bidrag och sociologin vore otänkbar utan detta begrepp. Max Weber analyserade modernitetens strukturer o...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Bo Isenberg

Docent i sociologi vid Lunds universitet.

Läs vidare