Den store levnadskonstnären

Om denne ”det tjugonde seklets Goethe” med sitt eget liv var intimt förbunden med Tysklands nutidshistoria och kulturella traditioner, uppfattades detta delvis som en spegling av titanen Goethes monumentala inflytande på sin samtid, en tid som i tyska historieböcker rentav brukar hänvisas till som just Goethetiden. Mann var ytterst medveten om sin egen storhet, betraktade sitt eget liv i analogi med Goethes och sin diktarroll som en modern avbild av den äldre Mästarens. Litteraturhistoriskt är det hart när omöjligt att undvika att läsa Manns ungdomsberättele Tonio Kröger som ett svar till Goethes Werther, eller Bergtagen som en kommentar till Wilhelm Meister, och, förstås, Doktor Faustus som en pendang till Faust.

För 15 år sedan ägnades den tyske Nobelpristagaren en tung och fenomenal biografi, T...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Martin Lagerholm

Litteraturkritiker och kulturskribent.

Läs vidare