Det allseende samhället

Övervakad. Människor, maskiner & Gud (Timbro förlag, 2018) innehåller författarens personliga reflektioner samt en rad associationer till konst och litteratur i sällskap med filosofiska och teologiska samtalspartner som bland andra Jeremy Bentham, Michel Foucault, Judith Butler, Slavoj Žižek och Augustinus. I samtidens akademiska diskurs inom humaniora har fortsatt och som regel, marxistiskt influerade tänkare ett stort inflytande, dock utan att deras politiska implikationer tydliggörs.

Riskerna med en övervakning vars tekniska utveckling rusar fram är ett angeläget tema att ta sig an. Kan mina fotografier, anteckningar och digitala sökningar användas mot mig som bevis i framtiden? Wigorts Yngvesson för viktiga resonemang om den naivitet som präglar våra förhållningssätt till informationsspridande och vad som skulle hända om enbart en lit...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Annika Borg

Teologie doktor och skribent.

Läs vidare