Det heliga Ryssland

Utan att underskatta betydelsen av den nykonservativa dominans hans politik inneburit, utgör densamma ändå bara en krusning på ytan i det väldiga Rysslands lika väldiga historia.

Snarare är det mentalitetshistoria i den franska Annalesskolans tradition Bodin skriver. I Ryssland är det sannolikt den kristna ortodoxin som mer än något annat fungerat som ett kulturhistoriskt sammanhållande kitt. Inte förvånande då att det ortodoxa, direkt eller indirekt, löper som en röd tråd genom boken.

Bodin kan sitt ämne och hans gärning kräver egentligen inte någon närmare beskrivning. Sedan 2001 är Bodin professor i slaviska språk vid Stockholms universitet och har som slavist skrivit en lång rad böcker, avhandlingar och artiklar i ämnet – i synnerhet med betoning på rysk ortodoxi. För den bredare a...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare