Det öppna Sverige

Påståendet att Sverige i grunden är ett samhälle med omfattande etnisk diskriminering utgör ett återkommande tema både i den politiska berättelsen och i samhällsdebatten. En utbredd och i samhällsformationen inbyggd diskriminering av invandrare och etniska minoriteter anförs som en förklaringsgrund till fenomen som utanförskap på arbetsmarknaden, underrepresentation i olika sammanhang eller geografisk segregation.

Idén att Sverige som land och svenskar som folk har en diskriminerande hållning till det annorlunda har funnits med i den politiska retoriken sedan 1980-talets slut, då det blev nödvändigt att förklara varför invandrares sysselsättning var lägre än inföddas. När invandrare hade högre sysselsättning än infödda fram till 1970-talets slut, och samtidigt attityderna mot invandrare och utl&a...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Thomas Gür

Författare och företagare.

Läs vidare