Dikt och sanning

Idag har vi en god kunskap inte bara om atomen och dess delar, utan också om hur atomerna bygger upp all den materia vi känner. Newtons mekanik har på atomär nivå framgångsrikt ersatts med kvantmekaniken. Utan den Darwinska evolutionen, kompletterad med ingående kunskaper inom genetiken, vore modern biologi otänkbar. Om världsalltet vet vi idag att det kom till i stora smällen för knappt 14 miljarder år sedan, att det är väldigt stort och rymmer många miljarder galaxer liknande vår vintergata. Den naturvetenskapliga forskningen har gett oss en mycket god kunskap om materiens yttringar, från kvarkarna långt inne i atomkärnan till kvasarerna långt bort i kosmos.

En uppsjö böcker har under åren skrivits om denna forskning och om alla upptäckterna. De senaste decennierna har också böcker av mer spektakulärt sla...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare