Dömd att erövra

Det är alltid frestande att tolka historiska skeenden och epoker metaforiskt och som representativa uttryck för olika idéer och principer. Kulturella, sociala och politiska processer skapar ju inte sällan mönster och mening också bortom sina egna tidsbundna kontexter och villkor, där historien som sådan kan erbjuda ett raster av möjliga uttydningar. Den efterkommande betraktarens tidsmässiga överblick gör det fullt möjligt att tolka och förklara olika förlopp utifrån den kunskap som har tillkommit i efterhand. Att de som levde på medeltiden (mellan antiken och renässansen) av naturliga skäl inte var medvetna om vare sig begreppet medeltid eller vad som historiskt skulle följa på deras egen tid, hindrar ju inte att vi i vår tid ser motiv och strukturer längs med tidsaxeln, hur anakronistiska dessa än kan te sig.

Under innevaran...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Martin Lagerholm

Litteraturkritiker och kulturskribent.

Läs vidare