Ekologisk odling

De globala historiska perspektiven är nödvändiga för att förstå samtidens stora frågor om exempelvis klimat och miljö, väpnade konflikter, terrorism, migration, kulturmöten, religion, ekonomisk ojämlikhet och jämställdhet. Viljan att vara global saknas inte, däremot råder det en allmän brist på kunskap om vad det globala egentligen är.

För vad menas med globalhistoria? Det finns flera sätt att närma sig globalhistoria och använda termen på. Ett vanligt förekommande sätt är att det globala täcker allt som har skett på jorden (och som handlar om människan), men sett och förklarat utifrån en blickpunkt från ovan. Globalhistoria blir då synonymt med världshistoria.

Ett annat sätt att använda termen är att istället se till globaliseringsprocesser, som re...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Bo Eriksson

Docent i historia och redaktör för Historisk tidskrift.

Läs vidare