En alltför bra berättelse

Intresset ljuger aldrig. Karl Marx gamla tumregel är oundgänglig när man ska bedöma individers och gruppers drivkrafter. Men ser man närmare på saken blir det ofta mera komplicerat.

Det finns åtminstone tre fenomen som rör till bilden av homo economicus. Människor kan missförstå sitt verkliga intresse, av okunnighet eller under skickliga pr-makares inflytande. Människor kan definiera sitt intresse på oväntat komplexa sätt. Människor har ibland en altruistisk sida som varken Marx eller Darwin lyckades förklara.

All demokratisk politik kretsar kring dessa fenomen, framför allt de två förstnämnda. På den grundläggande nivån handlar det alltid om motstridiga intressen. Den fattige vill ha omfördelning av resurser, den rike vill ha frihet från beskattning. Organiserade intressen, som fackföreningar eller arbetsgivare, vill per defi...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare