En färd till Indien

humanister, och med det menar jag studenter av humaniora, klagar ständigt över hur svårt de har det. Annat var det förr när professorer i litteraturhistoria eller filosofi hade både högt anseende och hög lön. Idag har de ingetdera.

Men så illa ställt kan det väl ändå inte vara. På många sätt har dagens studenter det bättre förspänt än föregående generationer. Gamla texter är tillgängliga som aldrig förr. Ett exempel är Loeb Classical Classical Library som numera är digitalt tillgängligt. Här finns en stor del av den klassiska litteraturen i pålitliga tvåspråkiga utgåvor.

harvard university press har numera ansvar för Loeb som har mer än hundra år på nacken. Sedan dess har tillkommit Dumbarton Oaks Medieval Library och The I Tatti Renaissance Lib...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Carl Rudbeck

Fil dr i litteraturvetenskap.

Läs vidare