En fråga om överlevnad

Fram till dess hade människan fått leva med vissheten om sin död som individ. Från och med den 6 augusti 1945, då den första atombomben som användes mot mänskliga mål fick solen över Hiroshima att förblekna, måste hon leva med faran om sin förintelse som art.

Kommer vi som art att kunna överleva vår egen tekniska förmåga att förinta oss själva? frågade sig Koestler. Han var pessimistisk. Konflikterna världen över kommer inte att avta. Kärnvapen kommer att finnas i allt fler händer. Och den enda säkerhet som återfinns för att inte lokala konflikter ska trappas upp till totala konflikter, ömsesidig avskräckning, kommer till sin natur att alltid vara beroende av återhållsamheten eller dumdristigheten hos felbara nyckelpersoner eller fanatiska regimer. Rysk roulett är in...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Thomas Gür

Författare och företagare.

Läs vidare