En framtidsman

John von Neumann: den skarpaste hjärnan av alla. Foto: Getty Images.

Själv hade han vid sex års ålder förmågan att i huvudet multiplicera åttasiffriga tal med varandra, och han behärskade redan som barn latin, gammalgrekiska, franska, tyska och engelska, utöver den ungerska som var hans modersmål. Tidigt slukade han också ett verk på fyrtiofem band om världshistorien, och kunde därefter på begäran citera hela kapitel ur den ordagrant.

von Neumann var, med andra ord, vad man brukar kalla ett underbarn, och också när han som vuxen kom att verka i kretsarna av sin tids mest framstående vetenskapsmän – med namn som Hilbert, G...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Helena Granström

Författare, fil mag i teoretisk fysik och fil lic i matematik.

Läs vidare