En furste betraktad med alltför moderna ögon

Den mustiga berättelsen är berättartekniskt väl genomarbetad och framställningens kronologiska förskjutningar skänker spänning åt det skildrade händelseförloppet. Den främsta behållningen är det biografiska perspektivet på Kristian II:s dramatiska liv och öde, med de kontinentala politiska kontakterna, det Habsburgska giftermålet och den senare exilen i Nederländerna.

Med den kontextuella beskrivningen och de fakta som presenteras är det dock sämre ställt. På punkt efter punkt spekulerar författaren i förklaringar som går tvärt emot vedertaget forskningssynsätt, utan att nya argument för tolkningarna presenteras. Förvisso bör kanske inte populärhistoria bedömas efter strikt vetenskapliga mallar, men när anspråk i boken görs på ”en sanning” finns det f&ouml...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Martin Neuding Skoog

Fil dr i historia och lektor i militärhistoria vid Försvarshögskolan.

Läs vidare