En klass i strykklass

De senaste månaderna har jag läst fyra böcker som diskuterar den amerikanska krisen och som alla i något varierande grad gör det utifrån ett brett sociologiskt, politiskt och ekonomiskt perspektiv.De faller alla inom den radikala liberalismens huvudfåra, och de utgår på ett eller annat sätt i de senaste decenniernas politiska och ekonomiska situation i USA, som nu har förvärrats av den betungande finanskrisen och det kostsamma kriget mot terrorismen.

Men diskussionen förs inte utifrån en snävt teknisk-ekonomisk vinkel, utan istället ur ett socialt och klassmässigt perspektiv med fokus främst den amerikanska medelklassens ställning och utveckling. Det gör dem mer intressanta än mediernas dagspolitiska rapportering om arbetslöshet, räntepolitik och skattesänkningar. De problem som böckerna behandlar gäller frågor ...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Håkan Arvidsson

Historiker och författare.

Läs vidare