En Montaigne för alla tider

Den möter ökad konkurrens från å ena sidan allehanda bekännelselitteratur och å andra sidan från dagspressens allt tunnare recensioner. I en värld som präglas av snabba sociala och politiska förändringar, och där olikartade filosofiska, politiska och religiösa åsikter ofta är i konflikt med varandra, har dock behovet av en fördjupad jämförelse mellan kulturer och mellan tidsåldrar ökat.

Michel de Montaigne lade inte bara grunden till den moderna essän i de tre böcker som han gav ut på 1580-talet, han är fortfarande en av de bästa och mest angelägna essäisterna. Han skrev i en brytningstid, då invanda föreställningar utmanades av en ökad spridning av de antika författarnas alster, av vetenskapernas framsteg, upptäckten av Amerika och, inte minst, av reformationens radikala ifrå...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Hans-Roland Johnsson

Fil dr i franska och forskare vid Stockholms universitet.

Läs vidare