En ny generation skriver historia

I en mening är 1900-talet inte mer än en reminiscens. Den högt uppdrivna mediala, tekniska och ekonomiska förändringstakten har nästintill förpassat den gamla ordningen till glömskan. En ny generation, födda efter kalla krigets slut, har andra referenspunkter i sin politiska orientering än vad deras föräldrar har. När de yngre ska närma sig det gångna seklet är det sålunda inte bara kunskap som saknas. Ett erfarenhetssvalg skiljer generationerna åt.

I ett parti i sin finstämda memoarbok Minneshärbärget åskådliggjorde historikern Tony Judt hur detta pedagogiska problem kan komma till uttryck. Under många år hade han en kurs där studenterna bland annat läste Czeslaw Milosz Själar i fångenskap. Successivt upplevde Judt hur Milosz dissektion av medlöperi, cynism och himlastormande id...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare