Engelskans farliga dominans

En sökning på ordet ”språkpolitik” i de åtta riksdagspartiernas valprogram ger inga träffar alls. Betyder det att språkpolitiska frågor inte spelar någon roll? Olle Josephson, som just har utkommit med boken Språkpolitik (Morfem), menar att de finns inbäddade i andra politikområden, bland annat i partiernas utbildnings-, integrations- eller utrikespolitik. Det är alltså själva begreppet språkpolitik som inte tycks vara gångbart, trots att den vid närmare åsyn behandlar högst relevanta frågor för dagens samhälle. Språkpolitik handlar till exempel om vilka språk som ska erbjudas elever i skolan, vilken roll engelskan ska ha i högre utbildning, om hur nyanlända bäst lär sig svenska, huruvida språktester ska införas och om minoritetsspråkens status. Dessutom handlar det om s...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Charlotta Seiler Brylla

Professor i tyska vid Stockholms universitet.

Läs vidare