Ett plågat geni

Kurt Gödel: überrationell. FOTO: THE FREE SOCIAL ENCYCLOPEDI

Teoremet, som egentligen är två, slår dels fast existensen av oavgörbara påståenden, det vill säga: påståen­den som varken kan bevisas eller motbevisas, inom vissa matematiska system, dels omöjligheten för samma system att bevisa sin egen konsistens. Dessa har av mindre nogräknade tänkare applicerats på allt möjligt från evolution till politisk teori, och använts som argument såväl för idén om arvsynd som för omöjligheten i att bevisa existensen av en objektiv verklighet.

Vad gäller upphovsmannen till de båda teoremen, som kan sägas ha bidragit ti...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Helena Granström

Författare, fil mag i teoretisk fysik och fil lic i matematik.

Läs vidare