Ett sista trolleritrick

García Márquez 1970. FOTO: ALAMY

I ett brev till vännen Max Brod gav Franz Kafka instruktioner om att samtliga hans efterlämnade texter skulle brännas. Det är svårt att föreställa sig tomrummet i 1900-talets litteraturhistoria om hans önskan hade uppfyllts och romaner som Processen och Slottet aldrig sett dagens ljus. Frågan om postuma publiceringar är emellanåt en känslig och komplex fråga som saknar generella svar. En författares intention kan variera över tid och påverkas av allt från överdrivet självtvivel till psykiska kriser. Ibland väger det konstnärliga värdet tyngre än upphovsmannens omdöme vid ett givet tillfälle. Andra gånger har arvingarnas eller förlagens ekonomiska intressen uppenbarligen tagit överhanden.

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Henrik Nilsson

Författare och essäist.

Läs vidare