Folk på vandring

Mottagare är soldatsonen, som är stationerad i södra Egypten. Historikern och BBC-presentatören Simon Schama låter ofta röster ur historien komma till tals direkt i sin nya bok, The Story of The Jews: Finding the Words (1000 BCE-1492 CE). I kombination med ett både tillgängligt och måleriskt språk lyckas han därmed levandegöra en fascinerande tidsperiod som annars ofta antingen ignoreras eller behandlas ganska uppstyltat.

Denna första volym av två behandlar en period då ”det heliga landet” helt eller delvis kontrolleras av assyrier, babylonier, perser, seldjuker (arvtagare till Alexander den store), romare, det bysantinska riket, flera muslimska dynastier samt periodvis också kristna korsfarare. Bara fram till dess babylonierna förvisar judarna från Jerusalem, år 587 f Kr, samt runt vår tideräknings början, 110 f ...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare