För skolan i tiden

Ingen kan vid det här laget ha undgått att den svenska skolan befinner sig i kris. En kunskapskris närmare bestämt. Svenska grundskoleelevers resultat har sjunkit kraftigt de senaste decennierna, oavsett hur man mäter. Fallet i OECD:s Pisa­undersökningar under 2000-talet motsvarar ungefär tre fjärdedelar av ett skolår. I Timss, ett prov som i större utsträckning mäter traditionella ämneskunskaper i matematik och naturvetenskap, är raset sedan 1995 ännu kraftigare. Samtidigt tyder andra undersökningar på att 13-åringars kognitiva färdigheter också har sjunkit markant sedan 1980-talets slut.

En liknande trend kan observeras bland gymnasieelever. I avancerad naturvetenskap och matematik rasade kunskaperna på ett sätt som motsvarar flera års inlärning mellan 1995 och 2008. Även resultaten på mönstringsprovet f&o...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare