Förneka inte nationen

I dag är det lätt att glömma att föreställningen om nationen en gång var en revolutionär idé som expanderade utrymmet för individens frihet. Men de franska och amerikanska revolutionerna går inte att förstå utan att tänka in nationen, nationalismen och nationalstaten. Varken den moderna demokratin eller välfärdsstatens solidaritetsprojekt vore möjliga utan denna föreställning om nationell gemenskap.

Icke desto mindre är idag nationen för många en förlegad om inte direkt förkastlig idé som rättfärdiggör gränser och exkludering. Historiskt sett är nationalismens dåliga rykte också högst förståeligt. Nationalismen förblev visserligen fortsatt nära förbunden med liberala och demokratiska ideal men kom också med tiden att finna näring i rasistiska och so...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Lars Trägårdh

Professor i historia och civilsamhälleskunskap vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Läs vidare