Förnuftets barbari

Nu har det emellertid skett. Den danske historikern Claus Bryld har skrivit en omfattande och gedigen biografi över konservatismens fader och främste profet, irländaren Edmund Burke. Brylds avhandling är intressant från flera synpunkter, dels genom att den på djupet klarlägger det konservativa tänkandets rötter, dels genom att den utkommer vid en tidpunkt då konservatismen i nästan alla europeiska länder är på frammarsch efter att ha varit en förjagad och undertryckt tankegång under nästan hela efterkrigstiden.

Tiden efter andra världskriget har varit demokratins, liberalismens och socialdemokratins guldålder, inte minst i de skandinaviska länderna. Våra länder har genomgått stora och ibland dramatiska förändringar under efterkrigstiden. Men de har skett i en anda av kompromiss och av förståelse också f&o...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Håkan Arvidsson

Historiker och författare.

Läs vidare