Från bildning till kontrollkultur

Dagens situation har beskrivits bland annat av en universitetslärare i nordiska språk, Ulf Larsson, som i dagarna har gett ut Universitetet. Campus Beckomberga, en vidräkning i skönlitterär form med politiserad pseudoforskning, studenter med kunskaper på grundskolenivå och medelmåttiga, men politiskt anpassliga, personer i ledande positioner. Författaren har för egen del fått nog av svenskt universitet och istället valt en tjänst i Japan. När han beskriver förhållandena i Osaka talar han om frånvaro av politisering, en måttlig byråkrati och ambitiösa och artiga studenter.

I en annan nyutkommen text, Det hotade universitetet (red. Shirin Ahlbäck Öberg m fl), försöker ett antal skribenter med anknytning till statsvetenskap i Uppsala utreda varför universiteten som arbetsmiljö blivit mindre attraktiva...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Inger Enkvist

Professor emerita i spanska vid Lunds universitet.

Läs vidare