Från klassiker till imperialist

Anders Cullhed har läst några nyutkomna böcker om romerska författare, och kan konstatera att synen på Vergilius har förändrats radikalt sedan T.S. Eliot kallade honom "den ende riktigt klassiske författaren".

Artikeln finns tyvärr inte tillgänglig direkt på webben. Men du kan läsa den i PDF-format genom att klicka nedan.

Ladda ner PDF

Läs vidare