Från marxism till postmodernism

”Teorins långa sommar” kallar den tyske kulturvetaren Philipp Felsch de tre decennierna från 1960 till 1990. Det var en tid då man inte tycktes kunna få nog av teori. ”Teori var mer än blott följden av tankar i huvudet; den var ett sanningsanspråk, en trosartikel och ett livsstilstillbehör.” Att en text var svårtillgänglig var då inte ett argument mot den utan snarare en sporre och ett tecken på dess betydelse.

Man tänker här på Alexandre Kojèves formidabla dramatisering ett par decennier tidigare: ”Ty det är möjligt att världens framtid, och således det nuvarandes mening och det förflutnas betydelse, i sista hand betingas av hur man idag tolkar Hegels skrifter.” Hegels namn skulle mot slutet av 60-talet mycket väl ha kunnat ersättas med till exempel Marx – kanske även med Lenins e...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Carl-Göran Heidegren

Professor i sociologi vid Lunds universitet.

Läs vidare