Från scenario till handling

Det senmoderna risksamhället bygger på vår förmåga att kalkylera med framtida hot. Även om det är vanskligt måste vi våga göra prognoser - och handla därefter. Men klimatförändringarna är ett exempel på vår oförmåga att hantera framtiden innan den blir verklighet. Inför "klimathotet" drivs frågan hur vi förhåller oss till osäkerhet till sin spets.

Artikeln finns tyvärr inte tillgänglig direkt på webben. Men du kan läsa den i PDF-format genom att klicka nedan.

Ladda ner PDF

Läs vidare