Från Wall till Wiman

Noga besett var det nämligen inte förrän med Herbert Tingstens entré på Dagens Nyheter som tidningen fick en kultursida i ordets nuvarande betydelse.

Medan Svenska Dagbladets kultursida har en i det närmaste obruten historia, som går tillbaka till 1897, då man samlade en rad intellektuella med Oscar Levertin, Verner von Heidenstam och Ellen Key i spetsen för att göra ett – med Heidenstams berömda ord – ”intelligensblad”, så gjordes i DN under lång tid endast sporadiska försök att låta kulturbevakningen bestå av den sorts artiklar som vi fram till idag har förknippat med en kultursida: litteratur-, bild- och scenkonstbevakning där resonemangen skruvas upp till en mer analytiskt intellektuell nivå samt debatterande material som höjer sig över de parti- och sakpolitiska frågorna ti...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare