Glaciärer och vulkaner

Alltsedan sovjetunionens fall har den nya ryska identiteten debatterats. En stark nationalism är i hög utsträckning fortfarande tongivande i dagens Ryssland. Samtidigt som den säkerhetspolitiska debatten tycks hårdna alltmer finns det dock bland unga ryssar i medelklassen en stark känsla av släktskap med Norden. Hos denna inflytelserika grupp utgör de nordiska länderna framförallt en estetisk förebild, samtidigt som man intresserar sig för de gemensamma historiska rötterna.

I Evert Taubes ”Gammelvals i Roslagen”, författad på hexameter, lyder en av stroferna:

Här byggdes drakskepp av Sjöbloms och Östermans vikingafäder,

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Maria Engqvist

Forskare i Rysslandsprojektet på Totalförsvarets forskningsinstitut.

Läs vidare