Hallucinationsmaskinen

Den mänskliga hjärnan: bearbetar mönster med algoritm. Foto: shutterstock.

Vi kan ställa upp hypoteser om hur det fungerar, göra förutsägelser och testa dessa förutsägelser med experiment. Från männi­skors beteenden kan vi dra slutsatser om vad som rör sig i deras inre och vad de därnäst kan tänkas göra. Men ställda inför frågor om det mentala livets natur – om vad det är att uppleva sinnesintryck, ha känslor och att vara medveten om ett jag – har forskarna länge gjort halt och lämnat fältet öppet för filosoferna. När man är medveten om sin medvetenhet är perspektivet förskjutet från tredje till första person. Introspektion är en ur naturvetenskaplig synvinkel tvivelaktig sysselsättning eftersom ingen kan kontrollera introspektörens observationer.

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Göran Frankel

Vetenskapsjournalist och författare.

Läs vidare