Hellre hedervärd än nyttig

Cicero talar. FOTO: GETTY IMAGES

”Ingenting är nyttigt om det inte samtidigt är hedervärt.” Den devisen kan sammanfatta budskapet i Ciceros De officiis, den moralfilosofiska skrift som kom att bli den store romarens sista verk. För förs­ta gången sedan 1861 finns den nu i svensk översättning med titeln Om plikterna, utgiven på Daidalos förlag. Översättare är latinisten Magnus Wistrand, som också har skrivit förordet. För efterordet står idéhistorikern Bo Lindberg.

Om plikterna utgår från den grekiske stoikern Panaitios och är en handbok i konsten att agera klokt och värdigt i...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Martina Björk

Fil dr i latin vid Lunds universitet.

Läs vidare