Hur offentligheten blev modern

Tanken på den offentliga meningens makt och betydelse har från början varit en viktig del av det vi kallar ”modernitet”. Vi hittar klassiska tidiga formuleringar hos en författare som John Locke, en föregångare i lika mån till upplysningen som till liberalismen, en beslutsam försvarare av 1688 års ”ärorika” revolution i England. I sin An Essay Concerning Human Understanding från 1690 ger Locke en första formulering av idén att den offentliga meningen har en sorts moralisk auktoritet.

Moraliskt gott och ont, slår Locke fast, består i våra handlingars överensstämmelse eller brist på överensstämmelse med någon lag, en lag varigenom också belöningar eller straff kommer oss till del från lagstiftarens sida.

Det är tre olika sorters lagar som intres...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Svante Nordin

Professor emeritus i idé- och lärdomshistoria.

Läs vidare