Hur vi blev rodnande moralister

Enligt författaren till boken Moral Origins, Christopher Boehm, amerikansk antropolog och primatolog, handlar det framförallt om vår samarbetsförmåga, som i sin tur bygger på vår moral. Då kan man undra: Hur har vår sociala spetskompetens uppkommit?

Denna intressanta fråga är den som Boehm här söker besvara. Hans strategi är att i vår djupa afrikanska historia leta efter indicier på hur de ekologiska betingelser såg ut som genom naturligt urval formgav vårt hypersociala beteende. Många typer av data kommer till användning i detta eftersök, från fossil, verktyg, vapen och grottmålningar till den etnografiska information som har insamlats om nutida jägar- och samlarfolk – framförallt sanfolken i Kalahari, som ju är de som oftast får illustrera hur livet kan levas utan areella nä...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Staffan Ulfstrand

Professor emeritus i ekologisk zoologi.

Läs vidare