I begynnelsen var socialismen

Då det gick mot advent kunde man på Svenska kyrkans webbplats läsa följande påstående: ”Jesus talade om att himmelriket skulle komma. Han menade ett himmelrike här på jorden – ett rike där fattiga och förtryckta skulle värderas högre än rika och dem som hade makt.” Svensk Pastoraltidskrift dömer ut den från Kyrkans hus i Uppsala utgående förkunnelsen som klasskampsretorik och som ett uttalande vilket knappast kan sägas vara ”förenligt med allmänkyrklig tro”.

Den citerade utsagan om himmelrikets natur kan emellertid inte fullständigt sägas sakna hemortsrätt i ett kristet sammanhang. I vart fall inte om vi låter sökarljuset svepa över ett landskap som omfattar inte enbart de stora konfessionernas huvudfåror, utan också gestalter och grupperingar som har st&aum...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Johan Sundeen

Docent i idé- och lärdomshistoria, och verksam vid Bibliotekshögskolan.

Läs vidare