I de haltande analogiernas tid

En analogi är en liknelse och uttrycker att företeelser liknar varandra, men inte är identiska. För Thomas av Aquino var det på så sätt människan kunde förstå Gud, genom analogier. Eftersom Gud har både dolda och uppenbarade sidor (uppenbarelsen är Jesus Kristus), behöver vi likna Gud vid något vi förstår och känner igen för att begripa vem Gud är. För att inse vad Guds kärlek är kan den liknas vid faderskärlek eller moderskärlek till exempel, eller vid fågeln som skyddar sina ungar under vingarnas skugga. Förvisso finns det människor som enbart känner faders- eller moderskärlek som en brist i livet, det har åren som själavårdare lärt mig, men vi förstår ändå vad det är och därför fungerar liknelsen och ger oss fördjupad kunskap.

Det var en...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Annika Borg

Teologie doktor och skribent.

Läs vidare