Imperiets fiende och hjälte

Detta ömhetsbevis var ingen slump – i få länder kom Smuts att uppskattas så mycket som i Storbritannien, vilket är paradoxalt, eftersom Smuts började sin politiska och militära karriär som tjänsteman hos utbrytarrepubliken Transvaals president Paul Kruger under det andra boerkriget 1899–1903, där fienden var Brittiska imperiet.

Detta idag nästan helt glömda krig var i samtiden lika uppmärksammat som Vietnamkriget blev 70 år senare. Det utkämpades mellan Transvaal, Oranjefristaten och vissa upproriska grupper av boer i Kap på ena sidan, och Brittiska imperiet på den andra. Bakgrunden var att de huvudsakligen holländskättade boerna – boer betyder bonde – som sedan 1600-talet bebott Sydafrika, kom att känna sig alltmer undanträngda av de senkomna industri- och gruvidkande engelsmännen, vilka de för övrigt kal...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Emil Uddhammar

Professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Läs vidare