In med humanisten

En stor del av dagens diskussion om artificiell intelligens handlar om kapacitet. AI ses som ett tekniskt problem och en teknisk utmaning. Stora AI-företag som Amazon, Apple, Facebook, Google, IBM och Microsoft är starkt präglade av en ingenjörskultur.

Humanister har länge försynt och förstrött överlåtit utvecklingen till naturvetare och ingenjörer. En förklaring är förstås ett bristande intresse och otillräckliga kunskaper hos humanister, ibland manifesterat i en beröringsskräck eller till och med en nedlåtande syn på ny teknik. Visst ligger det ännu något i bilden av ”de två kulturerna” – den brittiske fysikern C P Snows beskrivning från 1950-talet av motsättningen mellan de naturvetenskapligt färgade modernisterna och de tillbakablickande humanisterna.

Men kanske är begreppet snart pa...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Nils Johan Tjärnlund

Vetenskapsjournalist och författare.

Läs vidare