Kampen om vattnet

Torkan i Kapstaden 2018. Foto: TT.

Författaren, journalisten och fotografen Andreas Karlsson har främst gjort sig känd för en bredare allmänhet genom sina böcker om Sydafrika och sina reportage från olika delar av Afrika. Den nya boken tar ett lite annat grepp. Vatten. En historia om människor och civilisationer har ett väldigt ämne men avhandlas ändå förtjänstfullt på strax under 300 sidor.

Boken har tre delar. Den första handlar om vattnet som ämne, om hur det kommit till, var det finns och hur vi kan tänka kring olika former av det. Redan här visar det sig att historien är mer komplex än man först kanske föreställer sig. I del två följer en längre historisk skildring, med början i de första civilisationerna i Mesopotamien och Egypten, som var flodkulturer. Karlsson framhåller förtjänstfullt även Kina i detta sammanhang, en kultur som jag tycker annars ofta glöms bort bland de andra antika flodkulturerna. Som tema går människans kluvna förhållande till vattnet, å ena sidan beroendet av det som dryck och för grödor – å andra sidan rädslan för drunkning, översvämningar och vatten som spridare av sjukdomar.

Den avslutande tredje delen av boken handlar om vår framtid, författaren konstaterar att vatten kommer att fortsätta vara en ständigt aktuell fråga. I den här delen är Karlsson noga med att ge bilder av olika möjliga framtider, och befriande nog utan att vifta med moraliska pekpinnar. Här märks författarens journalistiska sida och mer personliga reflexioner får utrymme, som när han tar upp torkan som varade i tre år i Kapstaden fram till 2018. Allra bäst tycker jag boken blir när Karlsson använder sig av egna erfarenheter och blandar berättelsen med personliga möten – som till exempel med uppfinnaren Peter Morgan i Zimbabwe. Dessa nästan reportageliknande utvikningar ger nerv till texten.

”Som tema går människans kluvna förhållande till vattnet”

Avsnittet som handlar om civilisationernas utveckling i förhållande till vattnet utgör huvuddelen av boken. Här är berättelsen mer traditionell historieskrivning, även om Karlsson visar på god förmåga att på begränsad yta redogöra för ytterst komplexa skeenden. Som att på en handfull sidor försöka göra en någorlunda rättvis tolkning av Mesopotamiens eller för den delen Kinas notoriskt invecklade historier.

Det jag saknar mest i beskrivningen av de antika flodkulturerna är en diskussion om vilken betydelse den ständiga kampen om kontrollen av vattnet hade för samhällsutvecklingen. Det har uppstått akademiska strider när vissa forskare har hävdat att konstruktionen av konstbevattning i exempelvis Mesopotamien lade grunden till en stark statsmakt. Andra har tvärtom menat att konstbevattningen snarare ska ses som följden av en starkare statsmakt. Karlsson undviker den här typen av diskussioner, vilket kanske är förståeligt, men jag tror samtidigt att ett närmande till några av dem hade kunnat ge ytterligare djup till hans egna resonemang kring vattnets betydelse för samhällsutvecklingen.

Trots denna invändning är det en såväl djärv som insiktsfull bok som Karlsson har skrivit. Människans beroende av vatten medför problem som inte kommer att kunna lösas en gång för alla, utan som ständigt måste förhandlas. I sin bok tar Karlsson ett helhetsgrepp om detta enorma ämne utan att förlora blicken för detaljerna. 

Erik Petersson

Fil dr i historia och författare.

Mer från Erik Petersson

Läs vidare