Konsten att bygga en stat

Med denna föddes också den samhällsvetenskapliga forskning som skulle förklara de dramatiska skillnaderna i välstånd mellan jordens länder. Optimismen var i början så stor att man relativt snabbt med hjälp av olika biståndsinsatser skulle kunna råda bot på underutvecklingens problem. En tanke var att jordens fattiga länder helt enkelt bara kunde kopiera de rika ländernas samhällsinstitutioner, vilket skulle vara en stor fördel eftersom man då inte behövde betala kostnaderna för att pröva och experimentera sig fram.  En annan tanke var att underutvecklingen helt enkelt berodde på för lite tillgång till kapital och en tredje att det också handlade om tillgång på kunskaper, alltså vad som kom att benämnas humankapital. En marxistiskt inspirerad tanke var att underutvecklingen berodde på ojämn...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Bo Rothstein

Innehar August Röhss professur i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Läs vidare