Konstnärens många yrkesroller och känsla

Den tanken känns så naturlig att det är lätt att tro att det alltid har varit så, men den har sina rötter i den moderna konstens historia och uppkomsten av ett konstnärligt autonomt fält.

Ett konstnärligt fält, eller det som vi i vardagsslag kallar konstvärlden, är en social värld styrd av en egen logik, de symboliska värdenas logik. Där finns ett grundläggande avståndstagande gentemot samhället: konstnären vänder sig bort från lönearbetet och hävdar sin frihet, konstnären gör revolt och vägrar anpassa sig efter den strävande borgarklassens dygder, konstnären biter den hand som föder den. Det är inte nödvändigtvis den mest efterfrågade konsten som anses ha högst kvalitet, många gånger är det den konst som inte säljer alls som ges erkännande. Konstens hie...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Anna Brodow Inzaina

Fil dr i konstvetenskap och vetenskaplig redaktör för Stockholmia essä.

Läs vidare