Krisens hemliga historia

Att den finanskris som bröt ut denna månad är den största sedan depressionen är välkänt. Men vidden av den och de globala politiska konsekvenser den fick är fortfarande omdiskuterade. Det politiska förlopp som gjorde att en ny decennielång depression undveks är också fortfarande till stor del höljt i dunkel. I synnerhet de åtgärder som vidtogs av USA:s regering och centralbank för att dämpa krisen, vilket ledde till att den 20 september inte blev ett historiskt datum, hör till vad den brittiske historikern Adam Tooze har kallat ”krisens hemliga historia”.

Med tio års distans till finanskrisen 2008 har man inlett de första försöken att sätta den i sitt historiska sammanhang. Den mest uppmärksammade boken på temat är just Adam Toozes nyutkomna Crashed. Tooze är en uppburen historiker vid Columbi...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Jonas Elvander

Doktorand i historia vid Europeiska Universitetsinstitutet i Florens och utrikesredaktör på Flamman.

Läs vidare