Längtan efter det heliga

Det som undersökts sorteras in i olika skalor, som i den ena riktningen mäter det man kallar traditionella värden och i den andra sekulära värden, som individuell frihet. Här kan man visa hur tilltron till samhället ser ut, om den är kraftfull eller om det istället är tilltron till familjen eller släkten som är starkast.

Sverige är allt annat än landet lagom, visar studierna: snarare landet annorlunda. Vi befinner oss sedan mätningarna inleddes uppe i det högra hörnet, bland de länder som skattar individuell frihet högst och intresserar sig minst för religionsutövning. Samtidigt visar studierna att vi i Sverige har hög tillit till samhällets institutioner och att vi sticker ut mest vad gäller vänlighet mot människor av annan nationalitet och religion. Vi utmärker oss också för tolerans vad gäller synen p...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Annika Borg

Teologie doktor och skribent.

Läs vidare