Le Spleen de Paris

Marcel Gauchet, historiker och filosof, har varit dess chefredaktör i mer än 35 år och haft möjlighet att reflektera över vad som lett fram till den märkliga situation i vilken Frankrike befinner sig idag, där dysterheten är djupt förankrad. Förlaget Stock och François Azauvi, ansvarig för dess essäavdelning, har förmått Gauchet att mot historisk bakgrund klarlägga dagens konflikter med hjälp av journalisten Éric Conan. Boken har titeln Comprendre le malheur français (Att förstå den oro fransmän upplever).

Det som ligger till grund för känsloläget är effekterna av globaliseringen. En känsla av vanmakt griper omkring sig. Ironin i det hela är att den västvärld som skapade villkoren för globaliseringen är den stora förloraren. Globaliseringen sågs som en reform tack va...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Ruth Lötmarker

Fri skribent och fd lektor i franska vid Stockholms universitet.

Läs vidare