Lita mer till de professionella

Govern a great nation as you would cook a small fish. Do not overdo it… Lao Zi

När den förvaltningspolitiska kommissionen i slutet av 1990-talet preciserade de utmaningar som den svenska staten stod inför, lyftes tre faktorer fram. Den första var internationaliseringen. Vi hade kommit att bli mer beroende än tidigare av en europeisk och global omvärld. Inte bara Europeiska unionen utan många andra europeiska, transnationella och globala organisationer hade börjat styra och ställa mer än tidigare i det traditionellt inhemska.

Den andra var det som hade kommit att uppfattas som en tilltagande fragmentering inom staten, det vill säga att olika verksamheter i högre grad än tidigare hade kommit att bedrivas särkopplade från varandra. Myndigheter hade i allt högre grad kommit att se sig som ”riktiga” organisationer med egna visioner, identiteter och d...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare