Men vart är vi på väg?

Den som skiljer mellan någonstans och varsomhelst som perspektiv ur vilka vi kan se världen fångar en mängd av de olika politiska motsättningar som präglar dagens debatt. Motsättningarna mellan stad och land, kosmopoliter och nationalister, socialt liberala och familjekonservativa samt högutbildade och lågutbildade låter sig inordnas i distinktionen på ett intressant sätt. Goodharts distinktion är kraftfull, men den lämnar en stor fråga obesvarad: Hur förhåller sig dessa två grupper till varandra i tiden? Han antyder att var som helst är en modern utsiktspunkt, mot någonstans som är rotad och historisk, men det saknas en klar utvecklingslinje mellan dem.

Är detta endast en version av Ferdinand Tönnies berömda distinktion mellan den lilla bygemenskapens Gemeinschaft och den moderna stadens Gesellschaft? T&oum...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare