Mitt i naturen

Den står också för en mognadstid för den vetenskap och den vetenskapliga metod som hade utvecklats under den vetenskapliga revolutionen, den som hade börjat något sekel eller två dessförinnan. Perioden har belysts ur många olika synvinklar och många åsikter har förts fram om vad som var det väsentliga i det som försiggick under denna modernitetens genombrottstid.

I sin nya bok ger den australiske idé- och vetenskapshistorikern Stephen Gaukroger en delvis ny syn på bakgrunden till vad som skedde, hur det skedde och varför. Gaukroger är en oerhört produktiv forskare med god utblick över Västerlandets tankevärld. Det har bland annat resulterat i flera arbeten om Descartes och Newton. I ett ytterst ambitiöst projekt, från början tänkt att sträcka sig över sex band, har han gett sig i kast med att beskriva hu...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare