Moralistens sista ord

I en snävare bemärkelse avses personer som gjort sig kända för att analysera och ha åsikter om samhället, och om tidens stora frågor. Sådana frågor kan vara av till exempel politisk, filosofisk, religiös eller kulturell natur.”

Det är med andra ord en verksamhet som rymmer åtskilliga utövare och, har man intuitivt på känn, ett otal underavdelningar och intressesfärer. En kategori som vi väl känner men saknar namn för är vad man på engelska kallar a public intellectual. Någon som i kraft av sin intellektuella kapacitet är inriktad på att påverka opinionsbildning och samhällsutveckling. Någon som inte kan ignoreras.

Och, framför allt, någon som står fri. Friheten är förstås inte absolut: akademikerns forskningsbidrag kan dras in, författaren refuseras...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Mats Wiklund

Redaktör i Axess.

Läs vidare